Jak prosté a přesto výstižné je slovo, který se skrývá v nadpise tohoto článku. Slovo, jenž samo o sobě vzbuzuje v mnohých z nás pocit blahobytu, spokojenosti a radosti, z toho, že ledacos máme k dispozici, případně že spousta úkonů bude vytvořena či vyhotovena někým druhým.. Ale asi jen málokdo si dokáže položit otázku, co je v našem životě samozřejmé? A existuje vůbec něco takového? Pro mnoho lidí kolem nás je řada věcí samozřejmých a častokrát dané věci považuji za automatické a zcela vylučují to, že by tomu mohlo být někdy nějak jinak. Daný člověk je prostě na některé věci zvyklý, a proč by si měl odvykat, že ano? Ale jaká je však realita dnešního světa, která je z větší části jen plná spěchu, nepochopení a vět typu….já nemám čas…až jednou budu mít čas tak se ti ozvu atd. 

 

Kolikrát se stává, že ani snaha druhého člověk někomu pomoci není náležitě oceněna, jen právě kvůli spěchu současné doby. Lidé jsou většinou motivováni jen vidinou vydělaných peněz či dosaženými úspěchů na poli své osobnosti. Mnohdy tak kolem nás utíká čas, který jsme mohli strávit ve společnosti okruhů svých známých – rodiny a přátel. V souvislosti se současnou virovou pandemií si najednou člověk může uvědomit, jak pomíjivé jsou některé hodnoty, na kterých člověk měl doposud postavený svůj život a doslova na nich lpěl. 

 

Díky stále trvajícímu karanténnímu opatření je člověk nucen kolikrát svůj uspěchaný život alespoň na čas pozastavit, zvolnit a věnovat tak čas lidem, ve své rodinně na které v mnohých případech neměl čas, protože zkrátka měl na práci plno jiných a „důležitých“ věcí.  Přítomnost své rodiny, tak mnohdy jen přehlížel. Ze dne na den jsme začali častokrát slýchávat v mediálních prostředcích slova typu. Buďte trpělivý, buďte ohleduplní, mějte pochopení. Slova, jenž jsme v našem běžném životě často jen přehlížely a nevěnovali jim dostatečnou pozornost, protože zkrátka pro nás nebyly mnohdy až tak důležité a podstatné. Na druhou stranu asi právě proto je potřeba tato slova připomenou, protože jedině tak člověk dokáže vnímat a chápat potřeby lidí kolem nás. Lidí, kteří nás často podporují a motivují. 

 

Určitě řada z nás dokáže zavzpomínat na legendární olympijské hry v Naganu v roce 1998. Tehdy celý národ dokázal povzbuzovat český národní hokejový tým a tento tým jsme hnali doslova kupředu svým povzbuzováním. Každý v té době byl hrdý, na to že je čech. Každý víme, že v životě nejsou jen úspěchy, ale je zde i celá řada zklamání a náročných situací. Jednou z těchto náročných situací je právě probíhající virová pandemie. 

 

Dejme patřičně najevo, že nás dokáží spojovat nejen sportovní úspěch, ale také tato náročná současná situace, která vyžaduje sounáležitost nás všech. Tak jako u jiných sportovních odvětví, tak i v současné době je zcela na místě disciplína, vytrvalost a trpělivost. Jedině společnými silami, vzájemnou úctou a pokorou můžeme zvládnout tento nelehký boj.