za všetky požehnania,    

ktoré si mi dal v tomto roku.

za dni slnečné i smutné,

    zamračené.

za pokojné popoludnia

    i za dlhé tmavé noci.

Ďakujem ti za zdravie

    i choroby, za trápenie a    

    radosti, ktoré som mal

    v tomto roku.

 

Ďakujem ti za všetky veci, ktoré si mi požičal a potom vzal späť.                           

 Ďakujem ti za priateľský úsmev a pomocnú ruku,            

 za lásku, ktorú som prijal              

 i za všetky nádherné veci.    

Za kvety a hviezdy,  za deti a láskyplné duše

 

Vďaka ti za samotu,                     

 za prácu, za ťažkosti a problémy,                                       

 za neistoty a slzy,                     

 pretože toto všetko ma priviedlo bližšie k tebe.              

 

Ďakujem, že si zachoval môj život,

že si sa postaral o moje prístrešie,

pokrm a všetky moje potreby.

 

Čo ma očakáva v tomto novom roku?

To, čo chceš vždy ty, Pane.  

 Len ťa prosím,  

 * daj mi záruku viery, aby som   ťa videl vo všetkom, čo mi   príde do cesty,                                       

   *  nádej a odvahu, aby som sa  nepoddal,           

 *  a láskuviac lásky     každý deň pre teba a pre   ľudí okolo mňa.

 

Daj mi trpezlivosť, pokoru, oddanosť

a dávajúce srdce

Pane, daj mi, čo je pre mňa dobré a to,

o čo neviem prosiť.

 

Daj mi oddané srdce

a ucho, ktoré počuje,

bdelého ducha a aktívne ruky,

aby som sa oddal tvojim prianiam a

 svoj život podriadil tvojej dokonalej vôli.

Požehnaj všetkých mojich drahých

a vnes do ľudských sŕdc pokoj. Amen

 

autor:

www.tommyswindow.com